Langbrygga og Pollen

Frakting av dragere gjennom Arendal by (Langbrygga og Pollen) til nytt lagerbygg på Stoa.

 

Christopher og Nyba Ottersland

Christopher og Nyba Otterland på kontoret på Stoa

Christopher og Nyba Ottersland

Christopher og Nyba Ottersland på Stoa.

Ottersland Stoa


Ottersland Stoa

Ottersland Stoa

Ottersland Stoa

Ottersland Stoa

Finn Olsen kjører truck på lageret.

Finn Olsen kjører truck på lageret.

Edb kontoret

Edb kontoret

Christopher Ottersland

Christopher Ottersland

Christopher Ottersland

Christopher Ottersland, Broier (fra Amaise truck) og Ole Ottersland

Ottersland Stoa

Johnny Frantsen kjører truck på lageret

Johnny Frantsen kjører truck på lageret

Johnny Frantsen kjører truck på lageret

Johnny Frantsen kjører truck på lageret

Lageret

Lageret

Trygve Thorsen tildelt kongens fortjenestemedalje

Hovedbokholder Trygve Thorsen tildelt kongens fortjenestemedalje, Strand Hotell Fevik 1.7.1972
Fra venstre: Nyba Ottersland, Trygve Thorsen, Christopher Ottersland og Henrik Svensen (fylkesmann 1961-74)

Margarita Ottersland og Trygve Thorsen

Margarita Ottersland og Trygve Thorsen, 1972

Julemesse på lageret 1979

Julemesse på lageret 1979

Julemesse på lageret 1979

Julemesse på lageret 1979

Alf Myhren, Finn Olsen og Egil Thorbjørnsen

Skinnarbu 18-20.09.1987. Tildelt Norges Vels medalje:
(Fra venstre) Alf Myhren, Finn Olsen og Egil Thorbjørnsen

Christopher Ottersland, Alf Myhren, Finn Olsen, Nyba Ottersland, Egil Thorbjørnsen og Ole Ottersland

Skinnarbu18-20.09.1987. Tildeling Norges Vels medalje.
Fra venstre: Christopher Ottersland, Alf Myhren, Finn Olsen, Nyba Ottersland, Egil Thorbjørnsen og Ole Ottersland.

Kaffemannen statuen på Stoa

1991: Kaffemannen statuen på Stoa, laget av Arne Vinje Gunnerud.

Christoper Ottersland, Kjell Jensen (arkitekt) og Ole Ottersland på Stoa

Fra venstre: Christoper Ottersland, Kjell Jensen (arkitekt) og Ole Ottersland på Stoa.

Nyba Ottersland, Arne Vinje Gunnerud, Ole Ottersland, Christopher Ottersland og Kjell Jensen

1991: Nyba Ottersland, Arne Vinje Gunnerud, Ole Ottersland, Christopher Ottersland og Kjell Jensen

Ottersland 1990-tallet

1990-tallet

Ottersland 1990-tallet

1990-tallet

Ottersland 1990-tallet

1990-tallet

Ottersland 1990-tallet

1990-tallet

Ottersland 1990-tallet

1990-tallet

Ottersland 1990-tallet

1990-tallet