Organisasjon

Togos AS er et felleseierselskap av morselskapet.

O.G. Ottersland AS er morselskapet i gruppen.

O.G.Ottersland Eiendom AS eier hovedtyngden av eiendommene samt administrerer leieinnkreving og regnskapsførsel.

O.G. Ottersland Drift AS står for drift av eiendommene til gruppens eiendomsselskaper.

O.G. Ottersland Invest AS står som eier av børsaksjer og fond samt alle de deleide selskapene.